Bonjour à tous,
Hallo iedereen,

Voici les applications relatives aux leçons du mercredi 17 juin.

Lecture : Amandine ou les deux jardins

Conjugaison : le conditionnel (présent et passé) – l’indicatif (futur simple et futur antérieur)

Spelling: dictee: het einde van de lagere school
Luister goed naar het dictee. Ik lees eerst het dictee helemaal voor. Daarna lees ik het dictee zin per zin en woord per woord met de leestekens. Dan lees ik het dictee nog een helemaal voor. Probeer het dictee op te schrijven in het kladschrift of op een blad. Je mag natuurlijk het audiofragment pauzeren of meerdere keren beluisteren als je meer tijd nodig hebt om de zinnen op te schrijven. Als je klaar bent, kun je het dictee verbeteren. Probeer daarna het dictee nog eens te beluisteren en op te schrijven en probeer dan minder fouten te maken dan de eerste keer.

Lezen: lees eerst de tekst en probeer daarna de vragen op te lossen via de link. Probeer alle vragen op te lossen van niveau 1, 2 en 3.